Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

Nästa möte

Nästa gång ses vi den 8 mars 2018 på Palace vid Brunnsparken i Göteborg.

Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017

Nu kan ni som deltog vid Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017 i Stockholm finna protokoll samt åhörarkopior här, inloggningsuppgifter har ni fått via epost.

Vi inom nätverket för Födoämnesallergi kommer att arbeta vidare med bl.a. de frågor som vi tog upp under dagen. Är ni ej medlemmar så är ni varmt välkomna att bli det.


 

 

Nästa möte i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), 12 april 2018 på Espresso House i Malmö.