Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

Nästa möte

Nästa möte den 24 maj 2018 på Grand Hotel i Lund. Vi kan redan nu berätta att Katrine Lindholm Bøgh från Danmarks Tekniska Universitet samt Karin Wendin från Högskolan i Kristianstad kommer till oss.

Katrine Lindholm Bøgh arbetar som seniorforskare i forskargruppen för mikrober, hälsa och allergi vid Danmarks Tekniska Universitet. I sin forskning fokuserar hon på att undersöka förhållandet mellan olika kemiska egenskaper hos livsmedelsproteiner, såsom proteinstruktur och dess nedbrytning, samt deras förmåga att framkalla allergi eller tolerans. Vidare studerar hon interaktionen mellan livsmedelsproteiner och antikroppar som utvecklats i den allergiska reaktionen (epitopkartläggning). Hennes primära inriktning har varit jordnöts- och mjölkproteiner, inklusive mjölkersättningar för spädbarn.

 

Karin Wendin, prodekan och professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Karin forskar och arbetar med att öka acceptansen för insekter som mat. Hon arbetar också med mat för äldre. Titeln på hennes föredrag är Insekter – en kulinarisk och hållbar delikatess   ett nystartat projekt med fokus på mjölmask, finansierat av KK-stiftelsen.

 

 

Fullständig agenda kommer senast två veckor innan mötet. Anmäler dig gör du via länk du får senare i epost-inbjudan. 


 

Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), onsdag 26 sep på Zeelandia i Stenkullen.