Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

Nästa möte

Nästa möte den 24 maj 2018 i Lund.  Agenda kommer senast två veckor innan mötet. Anmäler dig gör du via länk du får senare i epost-inbjudan. 


 

Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), 5 april 2018 på Espresso House i Malmö. Då ska vi bl. a. diskutera allergen policys.