Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

Aktuellt

Logo-stora-ntverket-med-r

”Stora nätverket”


Nästa möte: torsdag 12 mars 2020Freys Hotel, Bryggargatan 12 i Stockholm. Agenda hittar ni här

Ni kommer bl.a. att få träffa Anna Asarnoj, Bitr. Överläkare, Barnallergolog, Md dr och studierektor på KI. Hon kommer att tala om födoämnesallergier hos barn med fokus på senaste tidens forskning kring hur födoämnesallergier uppkommer samt kring förebyggande strategier inklusive officiella råd kring introduktion av allergena livsmedel till barn (i Sverige och i andra länder). Kanske hinner hon också berätta lite kort om forskning kring behandling av matallergi.”Lilla nätverket”


Nästa möte: torsdag 23 april 2020 på Estrella i Angered (Gbg)