Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

 

Vi mycket glada och tacksamma för att få tillfälle att bjuda in dig till en öppen seminarie- och debattdag på temat Fri från… märkning, torsdag den 7 december 2017 i Stockholm.  Inbjudan
Anmalan Bra att veta

 

 

 

 

 


 

 

 

Nästa möte i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), 9 nov. 2017 på Engelhardt.