Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

 


Aktuellt

Nästa medlemsmöte – Torsdagen den 14 mars 2019 på Palace i Göteborg.

 

Agenda

Anmäler dig gör du via länk i epost-inbjudan som vi skickat ut till medlemmar.

 

 

 

Vi välkomnar bl.a. Marie-Claude Robert, Corporate Food Allergen Management & Early Warning, Nestlé i Schweiz som Bo Ekstrand träffade på Fresenius konferensen i höstas. Hon kommer att gå igenom hela kedjan av aspekter från råvara, till transporter, produktion, osv.

Hon ser också på VITAL och rekommendationer för PAL-märkning, inkl de regler som kommit från några länder inom EU och Japan, Schweiz och Sydafrika. Hon jämför de gränser som satts av GE, NL, B, och nu CZ.

Men bäst av allt, hon har hela tiden en aktiv ståndpunkt, hon rekommenderar hur man ska gå vidare, och detta utifrån Nestlé-koncernens erfarenhet.


 

Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), den 3 april 2019 på SIA-glass i Slöinge.

 


Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-