Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

Nästa medlemsmöte – Torsdagen den 14 mars 2019 på Palace i Göteborg.

 

Anmälan sker via länk i epost som skickas ut till medlemmar senast 2 veckor innan mötet.


 

Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), den 3 april 2019 på SIA-glass i Slöinge.