Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

  • Allergi Kompetens
    Konsultation, utredningar och utbildningar
  • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
    Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
  • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
    Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-

Aktuellt

Nästa medlemsmöte – 8 nov på Freys Hotell Lilla Rådmannen i Stockholm.

 

Medlemmar anmäler sig via länk i epost som skickats ut.


 

Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), den … april på SIA-glass i Slöinge.