Välkommen till Allergi Kompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen


Aktuellt

Nästa medlemsmöte – onsdag den 15 maj 2019 på Grand Hotel i Lund

Vi kommer att höra

  • Simon Flanagan RSSL – Analytical tools for traceability and quality control – When things go wrong – recalls and withdrawals in the European and international market.
  • Peter Meyer, överläkare, Helsingborg – talar bl.a. om en studie med lågdosprovokation, endos, som en tänkbar modell till att avdramatisera och öka intag av produkter märkta ”kan innehålla spår av” och om deras erfarenheter (> 100 familjer) av att exponera/provocera svårt jordnötsallergiska för luftburen jordnöt utan att få reaktioner. 
  • Linus Richert, Celiakiförbundet talar om ”Strategier för ett aktivt påverkansarbete” – om att kombinera utredningsmetodik och lågintensivt påverkansarbete på rätt nivå. Linus berättar bl.a. om hans anmälan mot 8 företag, vilket har resulterat i att ett företag blivit förbjudet att släppa livsmedel på marknaden tills felen åtgärdats.
  • Anja Åkerlund, Orkla talar om vad de gör i förhållande till sina leverantörer för att säkerställa råmaterial.


Nästa möte

i Allergennätverket för livsmedelsindustrin (lilla nätverket), info kommer snart.


Resurser för dig som arbetar med produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen

 • Allergi Kompetens
  Konsultation, utredningar och utbildningar
 • Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)
  Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis. Drivs i samarbete med Bioconsult AB läs mer
 • Allergennätverket för Livsmedelsindustrin (Lilla nätverket)
  Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

————————————————-