Om lilla Allergennätverket

”Allergennätverket för livsmedels-industrin” även kallat lilla nätverket

 

Syftet med nätverket är att utveckla produktsäkerheten beträffande allergener. Våra möten förlägger vi till medlemmarnas anläggningar och vi har…   läs mer här

Nätverket är en fortsättning på den meNY-cirkel som jag startade 2005.