Välkommen till AllergiKompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener, inom livsmedelsbranschen

Aktuellt

Logo-stora-ntverket-med-r

Kontakta Anne-Li Karlsson eller Bo Ekstrand i Födoämnesallerginätverket 

Nästa möte:

Agenda för Teamsmöte Torsdag den 22 april 2021, inbjudan skickas via epost.

Dessa personer och ämnen är inbokade:

Marjan van Ravenhorst

Marjan van RavenhorstAllergenen Consultancy som också sitter som expert i ILSI Europe-Allergen Quantitative Risk Assessment (QRA) gruppen. Talar under rubriken ”Mandatory allergen management through the adaptation Regulation 852/2004. Impact for the food chain” om VITAL och om SimplyOK – en certifieringsstandard för allergener, samt ngt om biologiska växtskyddsmedel som Emma Juslin talade om vid förra mötet.

Linus Engqvist Richert

Linus Engqvist Richert, Celiakiförbundet kommer att tala om den stora oredan som råder gällande anlyser av glutenhalten i öl och andra fermenterade produkter med delvis hydrolyserad gluten.

Annelie Eklöw

Annelie Eklöw, Arla Foods kommer att ta upp en diskussionspunkt ”Utmaningar med VITAL-gränsen för gluteninnehållande cerealier”. Upprinnelsen var en fråga som Annelie tog upp vid senaste mötet. Hur ni andra beräknar korskontamination av cerealier innehållande gluten enligt VITAL eftersom de har utmaningar med vissa leverantörer att få information om proteinhalten för en viss cerealie – vad gör ni i de fall ni t.ex bara får glutenhalten?

Mia Stråvik

Mia Stråvik är doktorand på avdelningen för Livsmedelsvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola. Hon är legitimerad dietist med en magisterexamen inom klinisk nutrition. Hennes forskning bygger på den svenska födelsekohorten Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE) study. Målet är att undersöka om kostintaget under graviditet, amning och tidigt i livet påverkar risken för allergi och kan användas som ett verktyg för att förebygga allergi i barndomsåren.

Mia kommer på mötet att presentera resultaten från den första publikationen inom NICE-studien på ämnet kost och allergi. Artikeln publicerades i slutet på 2020 i den vetenskapliga tidskriften Nutrients och resultaten spred sig snabbt både i nationell och internationell press.

Stråvik M, Barman M, Hesselmar B, Sandin A, Wold AE, Sandberg A-S. Maternal Intake of Cow’s Milk during Lactation Is Associated with Lower Prevalence of Food Allergy in Offspring. Nutrients. 2020; 12(12):3680. https://doi.org/10.3390/nu12123680.
”Lilla nätverket”

Nästa möte:

Torsdagen den 6 maj 2021, teamsmöte eller på plats, mer information får ni via epost.