Välkommen till AllergiKompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener, inom livsmedelsbranschen

Aktuellt

Logo-stora-ntverket-med-r

Kontakta Anne-Li Karlsson eller Bo Ekstrand i Födoämnesallerginätverket 

Nästa möte:

Teamsmöte Torsdag den 22 april 2021, inbjudan skickas via epost.

Så här långt så har vi dessa personer och ämnen inbokade:

Marjan van Ravenhorst

Marjan van Ravenhorst, Allergenen Consultancy som också sitter som expert i ILSI Europe-Allergen Quantitative Risk Assessment (QRA) gruppen. Kommer att tala om VITAL och om SimplyOK – en certifieringsstandard för allergener, samt ngt om biologiska växtskyddsmedel som Emma Juslin talade om vid förra mötet.

Linus Engqvist-Richert

Linus Engqvist- Richert, Celiakiförbundet kommer att tala om den stora oredan som råder gällande anlyser av glutenhalten i öl och andra fermenterade produkter med delvis hydrolyserad gluten.

Annelie Eklöw

Annelie Eklöw, Arla Foods kommer att ta upp en diskussionspunkt ”Utmaningar med VITAL-gränsen för gluteninnehållande cerealier”. Upprinnelsen var en fråga som Annelie tog upp vid senaste mötet. Hur ni andra beräknar korskontamination av cerealier innehållande gluten enligt VITAL eftersom de har utmaningar med vissa leverantörer att få information om proteinhalten för en viss cerealie – vad gör ni i de fall ni t.ex bara får glutenhalten?

Vi kommer också att få höra om resultaten från NICE-studien (Nutritionens inverkan på immunologisk mognad hos barn i relation till olika miljöfaktorer)
”Lilla nätverket”

Nästa möte:

Torsdagen den 6 maj 2021, teamsmöte eller på plats, mer information får ni via epost.