Välkommen till AllergiKompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener, inom livsmedelsbranschen

Aktuellt

Logo-stora-ntverket-med-r

Kontakta Anne-Li Karlsson eller Bo Ekstrand i Födoämnesallerginätverket 

Nästa möte:

Nästa möte våren 2023 blir i Stockholm.

Inbjudan skickas i god tid till medlemmar via email.

Agenda
Nästa möte:

4 maj 2023, på Pågen i Malmö.