Välkommen till AllergiKompetens och Allerginätverken

Resurser för dig som arbetar med kvalité och produktsäkerhet gällande allergener, inom livsmedelsbranschen

Aktuellt

Logo-stora-ntverket-med-r

Kontakta Anne-Li Karlsson eller Bo Ekstrand i Födoämnesallerginätverket 

Nästa möte:

Nästa möte blir 10 nov på Sankt Gertrud i Malmö, även detta tillfälle blir ett hybridmöte. Inbjudan kommer senare via email.
Nästa möte:

4 maj 2023, återkommer om plats för denna träff.