Om Allergi Kompetens

allergi01Jag, Anne-Li Karlsson på Allergi Kompetens har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Jag koordinerar två nätverk inom området – ”Födoämnesallerginätverket” tillsammans med Bo Ekstrand, Bioconsult AB sedan 1999  samt – Allergennätverket för livsmedelsindustrin” i egen regi sedan 2005. Jag erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag. Jag fungerar också som expert inom nätverket Kvalitet OnLIne.

Jag är kemist/molekylärbiolog och och startade mitt företag Allergikompetens 2005.Jag har tidigare arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på Wallenberglaboratoriet, GU. Och tidigare på Molkylärbiologiska institutionen GU med genanalyser och före och under studietiden med läkemedelskontroll på Astra i Södertälje.

Med mina kunskaper och utbildningserfarenheter hjälper jag företag att bygga upp just den kompetens som behövs för att kunna utveckla och erbjuda säkra livsmedel ur ett allergiperspektiv. Mina erfarenheter från forskning inom allergiområdet m.fl. gör också att jag har möjlighet att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri.

Risker med allergener ska beaktas i varje led i hela livsmedelskedjan, från primär- till slutproducent. Förståelsen hos varje medarbetare, för dessa risker och för eventuella konsekvenser för den allergiske konsumenten vid oavsiktlig konsumtion, är därför helt nödvändig. Viktigt är också förståelse för konsekvenser inom den egna verksamheten tex vid en återkallelse.

Företag behöver bygga upp och kontinuerligt underhålla sin kompetens inom allergiområdet och utbildning av personal är grunden för detta arbete.