Seminariedagen om Allergen-Analyser samlade 40 deltagare

Den 20 september 2011 anordnade AllergiKompetens tillsammans med bl.a. analysföretaget ScanBi Diagnostics en seminariedag i Göteborg. 40 deltagare från livsmedelsindustrin, kommunernas livsmedelsavdelningar, SLVoch analysföretag samlades för att lära sig mer om metoder för analys av födoämnesallergen. Allergenanalyser_20_sep._Bild3
Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens inledde dagen med punkten – varför/när bör jag analysera och talade senare under dagen om hur man använder de analysresultat man får. Josefin Sterky, ScanBi Diagnostics fortsatte med att tala allmänt om metodik – hur och vad bör jag analysera och om kvalitetssäkrade analyser – vad innebär validering, ackreditering etc. Anders Dahlqvist, ScanBi Diagnostics talade om tillförlitlighet – hur jag som kund kan öka tillförlitligheten på analysresultaten.
Under pauserna presenterade analysföretagen Food Diagnostics, Eurofins, ANL-produkter, ALcontrol samt ScanBi Diagnostics sina produkter och företag.
 
Dagen summerades av Anne-Li, Josefin och Anders med rådet att analyser är bara ett av många hjälpmedel i en kvalitetssäkring och ska du analysera så är det mycket viktigt att du har tillräckliga kunskaper så att du kan kommunicerar med den som tillhandahåller analysmetoden.
 

Anders_D_bildViktigt_tnka_efter_fre