KARTLÄGGNING av ALLERGI- och ALLERGENKUNSKAP hos VÅRDPERSONAL

ALLERGI- och ALLERGENKUNSKAP HOS VÅRDPERSONAL

Vårdpersonals kunskaper om allergi och annan överkänslighet mot Bild Förstudien 3013 - endast 5födoämnen kartlagd (jan-feb 2013). Kartläggningen som utförts av AllergiKompetens i samarbete med Svenska Celiakiförbundet har delfinansieras av Tillväxtverket. 

 

Läs mer HÄR

Bild - Rätta svar Förstudie 2013Här hittar du Frågor och svar till den enkät som skickades ut till personal inom primärvården, som arbetar med eller kommer i kontakt med patienter som utreds för överkänslighet eller allergi mot mat 

       

 

Värre saker än hästkött kan dölja sig i livsmedel och kosttillskott.

Okontrollerade livsmedelsleverantörer kan leda till dödsfall bland allergiker

En mycket viktig, men inte tillräckligt uppmärksammad, aspekt på uppdagade hästkötts- och andra livsmedelsleverantörsskandaler är oavsiktlig inblandning av allergener i livsmedels- och kosttillskottsprodukter. En inblandning som kan leda till allvarliga reaktioner, ja till och med dödsfall.
• Hur säkra är egentligen de råvaror och ingredienser som tillverkare utgår ifrån då de tillverkar kosttillskott och livsmedel, om man inte vet vad leveranser består av?

• Utgår kosttillskottsproducenter från råvaror med samma renhetsgrad som livsmedelsproducenter?  Läs mer