Slutsatser av kartläggning, gjord av AllergiKompetens

Vårdpersonals kunskaper kring allergi och annan överkänslighet mot födoämnen kartlagda – otillräcklig kompetens kan få allvarliga konsekvenser  Läs mer