AllergiKompetens kartläggning – pressmeddelande om resultaten:

Låg kunskapsnivå hos vårdpersonal inom allergi skapar merkostnader och kan leda till felbehandling – klokare prioriteringar och ökad kompetens efterfrågas   Läs mer