Värre saker än hästkött kan dölja sig i livsmedel och kosttillskott.

Okontrollerade livsmedelsleverantörer kan leda till dödsfall bland allergiker

En mycket viktig, men inte tillräckligt uppmärksammad, aspekt på uppdagade hästkötts- och andra livsmedelsleverantörsskandaler är oavsiktlig inblandning av allergener i livsmedels- och kosttillskottsprodukter. En inblandning som kan leda till allvarliga reaktioner, ja till och med dödsfall.
• Hur säkra är egentligen de råvaror och ingredienser som tillverkare utgår ifrån då de tillverkar kosttillskott och livsmedel, om man inte vet vad leveranser består av?

• Utgår kosttillskottsproducenter från råvaror med samma renhetsgrad som livsmedelsproducenter?  Läs mer