KARTLÄGGNING av ALLERGI- och ALLERGENKUNSKAP hos VÅRDPERSONAL

ALLERGI- och ALLERGENKUNSKAP HOS VÅRDPERSONAL

Vårdpersonals kunskaper om allergi och annan överkänslighet mot Bild Förstudien 3013 - endast 5födoämnen kartlagd (jan-feb 2013). Kartläggningen som utförts av AllergiKompetens i samarbete med Svenska Celiakiförbundet har delfinansieras av Tillväxtverket. 

 

Läs mer HÄR

Bild - Rätta svar Förstudie 2013Här hittar du Frågor och svar till den enkät som skickades ut till personal inom primärvården, som arbetar med eller kommer i kontakt med patienter som utreds för överkänslighet eller allergi mot mat