Allergidagen 16 november 2011

Bild2Födoämnesallerginätverket anordnar – förutom ordinarie möten – även öppna allergidagar och workshops. Så den 16 november 2011 var det dags igen att ge alla inom branschen möjlighet att uppdatera sig inom några intressanta områden.

Dryga femtio personer var vi som samlades på Sjöfartshuset i Gamla Stan i Stockholm och fick höra det senaste om var vi är idag när det gäller:

  • Riskbedömning, åtgärdsnivåer/tröskelvärden
  • Processens inverkan på allergena proteiner
  • Process och matriseffekters inverkan på allergenicitet
  • Allergimärkning i den nya EU förordningen
  • Spår av märkning.

Vi inom nätverket blev efter denna dag styrkta i vår uppfattning om att vi håller oss väl uppdaterade. Ja vi kan nog säga att vi ligger i framkant då det gäller att veta vad som händer inom området.