Medlemsmöte och 20 årsjubileum – måndag 4 nov 2019 på Palace i Göteborg

Agenda 

Ulf Bengtsson – Astma-Allergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ger både en återblick på allergiforskningen och hur samhället har ”absorberat” det ökade kliniska kunnandet, och nya perspektiv in i framtiden. En värld av ökade råvaruflöden, ökade globala kontakter, och nya trender.

Mikaela Odemyr – ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA, talar bl.a. om läget för födoämnesallergiker i Europa ev. överblick över vegotrend o proteinskifte/nya livsmedel – utmaningar för allergiker.

Åsa Marknell-Dewitt – Thermo Fisher Scientific, talar om nya födoämnesallergen, ev. överblick över vegotrend o proteinskifte/nya livsmedel.

Bo Ekstrand – Bioconsult AB  kommer bl.a. att tala om en typ av ”kristaller” som man hittat i vita blodkroppar i samband med allergi.

Ulla Fäger – SLV berättar om Livsmedelsverkets senaste Glutenprojekt.


Möte 24 maj 2018

Agenda inför mötet den 24 maj 2018 på Grand Hotel i Lund. Anmäl dig via länk som du får i epost.

Bl.a. kommer  Katrine Lindholm Bøgh från Danmarks Tekniska Universitet samt Karin Wendin från Högskolan i Kristianstad till oss.

Katrine Lindholm Bøgh arbetar som seniorforskare i forskargruppen för mikrober, hälsa och allergi vid Danmarks Tekniska Universitet. I sin forskning fokuserar hon på att undersöka förhållandet mellan olika kemiska egenskaper hos livsmedelsproteiner, såsom proteinstruktur och dess nedbrytning, samt deras förmåga att framkalla allergi eller tolerans. Vidare studerar hon interaktionen mellan livsmedelsproteiner och antikroppar som utvecklats i den allergiska reaktionen (epitopkartläggning). Hennes primära inriktning har varit jordnöts- och mjölkproteiner, inklusive mjölkersättningar för spädbarn.

 

Karin Wendin, prodekan och professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Karin forskar och arbetar med att öka acceptansen för insekter som mat. Hon arbetar också med mat för äldre. Titeln på hennes föredrag är Insekter – en kulinarisk och hållbar delikatess   ett nystartat projekt med fokus på mjölmask, finansierat av KK-stiftelsen.

Protokoll mm från Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017

Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017

Nu kan ni som deltog vid Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017 i Stockholm finna protokoll samt åhörarkopior här, inloggningsuppgifter har ni fått via epost.

Vi inom nätverket för Födoämnesallergi kommer att arbeta vidare med bl.a. de frågor som vi tog upp under dagen. Är ni ej medlemmar så är ni varmt välkomna att bli det.