Protokoll mm från Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017

Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017

Nu kan ni som deltog vid Allergidagen – Fri från… märkning den 7 dec 2017 i Stockholm finna protokoll samt åhörarkopior här, inloggningsuppgifter har ni fått via epost.

Vi inom nätverket för Födoämnesallergi kommer att arbeta vidare med bl.a. de frågor som vi tog upp under dagen. Är ni ej medlemmar så är ni varmt välkomna att bli det.