Möte 24 maj 2018

Agenda inför mötet den 24 maj 2018 på Grand Hotel i Lund. Anmäl dig via länk som du får i epost.

Bl.a. kommer  Katrine Lindholm Bøgh från Danmarks Tekniska Universitet samt Karin Wendin från Högskolan i Kristianstad till oss.

Katrine Lindholm Bøgh arbetar som seniorforskare i forskargruppen för mikrober, hälsa och allergi vid Danmarks Tekniska Universitet. I sin forskning fokuserar hon på att undersöka förhållandet mellan olika kemiska egenskaper hos livsmedelsproteiner, såsom proteinstruktur och dess nedbrytning, samt deras förmåga att framkalla allergi eller tolerans. Vidare studerar hon interaktionen mellan livsmedelsproteiner och antikroppar som utvecklats i den allergiska reaktionen (epitopkartläggning). Hennes primära inriktning har varit jordnöts- och mjölkproteiner, inklusive mjölkersättningar för spädbarn.

 

Karin Wendin, prodekan och professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Karin forskar och arbetar med att öka acceptansen för insekter som mat. Hon arbetar också med mat för äldre. Titeln på hennes föredrag är Insekter – en kulinarisk och hållbar delikatess   ett nystartat projekt med fokus på mjölmask, finansierat av KK-stiftelsen.