Öppen Allergidag på temat Fri från… märkning, torsdag den 7 december 2017 i Stockholm

Aktuellt

 

Vi mycket glada och tacksamma för att få tillfälle att bjuda in dig till en öppen seminarie- och debattdag på temat Fri från… märkning, torsdag den 7 december 2017 i Stockholm.  Inbjudan Anmalan Bra att veta