Medlemsmöte och 20 årsjubileum – måndag 4 nov 2019 på Palace i Göteborg

Agenda 

Ulf Bengtsson – Astma-Allergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ger både en återblick på allergiforskningen och hur samhället har ”absorberat” det ökade kliniska kunnandet, och nya perspektiv in i framtiden. En värld av ökade råvaruflöden, ökade globala kontakter, och nya trender.

Mikaela Odemyr – ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA, talar bl.a. om läget för födoämnesallergiker i Europa ev. överblick över vegotrend o proteinskifte/nya livsmedel – utmaningar för allergiker.

Åsa Marknell-Dewitt – Thermo Fisher Scientific, talar om nya födoämnesallergen, ev. överblick över vegotrend o proteinskifte/nya livsmedel.

Bo Ekstrand – Bioconsult AB  kommer bl.a. att tala om en typ av ”kristaller” som man hittat i vita blodkroppar i samband med allergi.

Ulla Fäger – SLV berättar om Livsmedelsverkets senaste Glutenprojekt.