Utbildningar, Seminarier och Nätverk

Analysdagen 2012

KOMMANDE ÖPPNA UTBILDNINGAR och SEMINARIER

Inga planerade

————————————————-

GENOMFÖRDA ÖPPNA UTBILDNINGAR och SEMINARIER 

se i NYHETSARKIV

————————————————-  

ARBETSPLATSBELAGDA UTBILDNINGAR och SEMINARIER 

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att höja personalens kunskapsnivå. Om alla deltagare kommer från samma företag kan vi fokusera på företagets speciella problemområden. 

UTBILDNING FÖR PRODUKTIONSPERSONAL

UTBILDNING FÖR PERSONAL INOM MÅLTIDSSERVICE

————————————————-

Jordg_citron”TRAIN the TRAINER”- allergiutbildning av handledare inom företag

Ett bra sätt för företaget att få en kontinuitet och ett gemensamt synsätt i arbetet med produktsäkerhet avseende allergener. 

En eller ett par personer utbildas för att sedan kunna utbilda vidare inom företaget. Möjlighet att skapa nätverk med deltagare från andra företag är en bonuseffekt.

Vi har godkänd cirkelledare inom meNY-programmet, vilket innebär att vi inom ramen för meNY kan anordna cirklar.

Information ”Train the trainer”

————————————————-

NÄTVERK

  ”Den bästa kompetens-utvecklingen? Det är när jag får lära av mina kollegor!”. Det sa en person på ett stort svenskt företag i början av 90-talet och vi håller med. De allergennätverk som vi driver har som syfte att genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte utveckla produktsäkerheten – främst beträffande allergener – hos de deltagande företagen. 

  • Deltagarna blir mer säkra i sin egen yrkesroll när de inser att det finns fler i samma situation som brottas med liknande frågeställningar.
  • Deltagarna får stärkta eller nya relationer till övriga deltagare, det känns nu lättare att ta kontakt för att få råd.

Allergenntverk_fr_Livsmedelsindustrin

 

 ”Allergennätverk för Livsmedelsindustrin” driver jag i egen regi. Nätverket kallas också ”lilla nätverket”, läs mer här

 

Bild6”Födoämnesallerginätverket” driver jag i samarbete med Bioconsult AB. Nätverket kallas också ”stora nätverket” läs mer här

 ————————————————-  

FolkSeminarier för intressegrupper

Informationstillfällen anpassade för specifika grupper. Exempelvis kan personal och föräldrar inom barnomsorg, skola eller olika föreningar beställa korta inspirationsseminarier för att uppmärksamma eller bli uppdaterade runt allergifrågorna.