Välkommen

 

Ett stöd för dig som arbetar med allergifrågor

inom livsmedelsbranschen 

Tex när du ska:
  • Bedöma en råvara
  • Bedöma en leverantör
  • Bedöma allergenanalyser och analysresultat
  • Utbilda er personal
 
Utbildningar, Nätverk och Rådgivning med fokus på allergi och allergener i livsmedel
Tjänsterna riktar sig till personer som arbetar inom livsmedelsproduktion, livsmedelskontroll, storkök, restaurang, handel, skolor m.fl.

Facebook-sidan når du här i högerkolumnen. Där kan du hitta intressant information om födoämnesallergi och allergener i livsmedel.

———————— 

 Logo-stora-ntverket-med-r

Nästa möte i Födoämnesallerginätverket, Torsdag 16 mars 2017 

————————

Allergenntverk fr Livsmedelsindustrin

  ”Lilla Nätverket” nästa möte i Stockholm 17 nov 2016

 

 

 

———————— 

Kontakt

DSC 0045
Anne-Li Karlsson tel. 0706 356823 eller

epost.

 

Allergikompetens och allerginätverken

Allergikompetens och Nätverken

 
Resurser för dig som har ansvar för produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen
     
Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)   Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis läs mer
Allergikompetens   Konsultation, utredningar och utbildningar
Allergennätverk för Indstrin (Lilla nätverket)   Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

 

Aktuellt

Nästa möte i Födoämnesallerginätverket, Torsdag 16 mars 2017

”Lilla Nätverket” – nästa möte på Milko 17-18 maj 2017


Logo-stora-ntverket-med-r

Allergenntverk fr Livsmedelsindustrin

AK logo03s


DSC 0045

Kontakt: Anne-Li Karlsson
Tel: 0706-35 68 23
Email: anne-li@allergikompetens.se