Länsstyrelsens kurs ”Allergimat”

Läns-styrelsens kurs ”allergimat” den 2-3 november 2005 på Stora Högaskolan i Stora Höga söder om Stenungsund. Ni får lära Er teorin bakom livs-medelsallergi, föreläsare är Anne-Li Karlsson från Allergikompetens. Läs mer…