Nästa möte 11 februari 2010, Lund

Här finns Agenda för mötet den 11 februari 2010 som vi har på Grand Hotell i Lund 

Glöm inte bort att ni numer måste anmäla er till våra möten, skicka ett mail till mig – anne-li@allergikompetens.se

Vi kommer under dagen att få lyssna till: 

Charlotta Engdahl Axelsson, Eurofins, Lidköping, som berättar om  fördelar och utmaningar gällande tidigare, nuvarande och framtida analysmetoder:

Bert Pöpping, Eurofins, Scientific, UK, kommer att ge oss det som hänt sedan han var hos oss senast (mars 2007) bl.a. analyser, lagstiftning samt arbete med metodutveckling och diskussioner kring tröskelvärden i nationella arbetsgrupper. Han kommer också att berätta om EU projektet MoniQA (Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain) där han leder arbetsgruppen för allergener.

Will talk about what has happened in the allergen field since he last visited us (March 2007) – analytically, legislatively and also with respect to national working groups developing methods and discussing thresholds. And last but not least the EC FP 6 MoniQA project in which he leads the allergen WG.

Katharina  Blümchen, University Hospital Charité,  Berlin, kommer att tala om deras arbete med OIT- Oral Immuno Terapi hos patienter som har hög risk för att få anafylaktisk allergireaktion mot jordnötter, hon kommer också att ge resultat från liknande studier med mjölk. Dessutom kommer hon att tala lite om LPS* och dess möjliga framtida roll inom allergiprevention. 

*LPS-lipopolysackarid, en komponent hos gramnegativa bakteriers cellvägg

Will talk about there results in OIT (oral immunotherapy) in patients with peanut allergy and high risk of anaphylactic reactions and also some resultst on there OIT work with cow milk . She will also give a talk about LPS wich will súm up theirr results on LPS in a mouse model. Furthermore she will give an overview on the clinical data which is out there for allergy prevention, and show some data of their recent clinical study.