Nästa möte i Allerginätverket – 1 Juni, Park Inn i Uppsala

OBS! Nytt innehåll i Ylva Sjögrens föredrag, se nedan.

Agenda skickas ut ca. två veckor innan mötet men vi kan redan nu berätta att vi kommer att få lyssna till:

·        Krisztina Takács, Central Food Research Institute, Budapest – kommer att tala om proteiner i vete, vilka ger upphov till celiaki och vilka kan ge allergiska symptom?

·        Ylva Sjögren, Livsmedelsverket (Ingrid Malmheden-Yman´s efterträdare) –  kommer att presentera sig  och det vetenskapliga underlag som hon och Ingrid Malmheden Yman har tagit fram och som utgör grunden för allergidelen när Livsmedelsverket reviderar råden om mat för spädbarn och småbarn.

·        Ulla Fäger, Livsmedelsverket – kommer att ge oss mer information om arbetet med allergenmärkning i det nya projekt som Nordiska Ministerrådet finansierar.