Kortare seminarier

  • Rotary, föredrag om allergi
  • SIKs allerginätverk, föredrag; ”Vilka underlag finns idag för användbara tröskelvärden för allergena proteiner”  
  • SFK-LLKs seminariedag i Helsingborg, föredrag ”Produktsäkerhet med fokus på allergener” (SFK-LLK – Svenska förbundet för kvalité).