Utredning, Rådgivning mm

  • Lantmännen Cerealia, utredning
  • The absolut Company, utredning
  • Kryddhuset i Ljung, konsultation och utredningsarbete angående allergener och produktsäkerhet
  • meNY, allergiavsnittet i Hygienkörkortet
  •  Handelns Mat- och Hälsoråd, manual för hantering av nötter i butik
  • Engelhardt, utredning 
  •  Handelns Mat- och Hälsoråd, utredning
  •  Anticimex, utredning
  •  SIK i Göteborg, forskningshandledning inom Formas projekt – växtallergener
  •  Västra Götalandsregionen – Hälsoäventyret Oasen i Vara, rådgivare vid framtagning av utbilningskonceptet ”Födoämnesallergi och Upplevelsepedagogik”