Utbildning – Kostpersonal

  •  Capio Anorexi Center, Stockholm, utbildning för storkökspersonal
  • Vårgårda, utbildning för skolkökspersonal
  • SVEA Miljö&Hygien, utbildningar för måltidspersonal i Stockholm och Södertälje 
  • Lerneby Konsult AB, utbildning för kostpersonal skolor, i Vårgårda
  •  Westma, allergiutbildning för kostekonomer/kostchefer verksamma inom storhushåll skolor, Skövde
  • Westma, allergiutbildning för kostekonomer/kostchefer verksamma inom storhushåll sjukhus, Gbg 
  •  Länsstyrelsen Västra Götaland, allergiutbildning för småföretagare som arbetar inom café och restaurangverksamhet.