Riskbedömning, Risknivåer och Spår av … märkning av allergener

Inom EU har vi än så länge inga regler då det gäller risknivåer och ”spår av…” märkning av allergener. I Sverige hänvisar SLV till  ”Branschriktlinjer” och till ”Hjälp i ditt arbete med allergener och andra överkänslighetsframkallande livsmedel”.

SLVs hemsida, i vänsterkolumnen välj: ”Livsmedelsföretag”, ”Allergener”, i högerkolumnen hittar du information om:     
– Branschriktlinjer, 
– Ändringsblad (utkom mars 2009)
– Farobedömning (Hjälp i ditt arbete med allergener och andra överkänslighetsframkallande livsmedel)  (utkom mars 2009)
– Tillverkare av testkit

VITAL systemet – ett riskbedömningsverktyg

I Australien har ”Allergen Bureau” tagit fram ett standardiserat riskbedömningsverktyg för allergener, det sk. VITAL-systemet. Med hjälp av VITAL kan livsmedelsproducenter räkna på allergenkontamination samt avgöra om eventuell ”spår av … märkning” är nödvändig.

Här finns information om VITAL:   http://www.allergenbureau.net/allergen-guide/vital/?
I ”explanatory notes” kan du få förklaring till hur man tagit fram VITAL-grid