Välkommen till Allergikompetens

Ett stöd för dig som arbetar med allergifrågor

inom livsmedelsbranschen 

Tex när du ska:
  • Bedöma en råvara
  • Bedöma en leverantör
  • Bedöma allergenanalyser och analysresultat
  • Utbilda er personal
Utbildningar, Nätverk och Rådgivning med fokus på allergi och allergener i livsmedel
Tjänsterna riktar sig till personer som arbetar inom livsmedelsproduktion, livsmedelskontroll, storkök, restaurang, handel, skolor m.fl.

Facebook-sidan når du här i högerkolumnen. Där kan du hitta intressant information om födoämnesallergi och allergener i livsmedel.

———————— 

 Logo-stora-ntverket-med-r

Nästa möte i Födoämnesallerginätverket, Torsdag 16 mars 2017 

 

 

————————

Allergenntverk fr Livsmedelsindustrin

 

  ”Lilla Nätverket” nästa möte i Stockholm 17 nov 2016

 

 

———————— 

Kontakt

DSC 0045
Anne-Li Karlsson tel. 0706 356823 eller

epost. fornamn[at]allergikompetens.se