Allergenlista

Allergenlista_090923Här är en lista på Ingredienser som kan orsaka Allergiska eller andra Överkänslighetssymptom, dessa ska anges i ingrediensförteckningen, detta gäller även produkter av ingredienserna (förutom undantag). På sidan 2 finns ytterligare ingredienser som kan behöva beaktas enligt livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer

OBS! Kontrollera alltid med senaste versioner som du hittar på SLVs hemsida, i vänsterkolumnen välj: ”Märkning av mat” ,”Allergimärkning”, du hittar informationen i högerkolumnen ”Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; LIVSFS 2004:27 (H 125)”