Egen allergiutbildare på plats

 Livsmedel i Fokus 3/2006

    Med växande allergiproblem följer ett stort ansvar för livsmedelsindustrin att ha korrekt hantering, spårbarhet och märkning av ingredienser och produkter. Utbildning krävs. Läsa mer