Orklas Allerginätverk

Orkla Bulletin, nr 7  2007

I over ett år har kvalitetsansvarlige fra Orklas ulike matvarevirksomheter truffet hverandre for å dele erfaringer og bygge opp en felles allergikunnskap. Läsa mer