Ett steg närmare godtagbara risknivåer för allergener?

Vi har nått en punkt där det är svårt att förbättra livsmedelshantering avseende allergenrisker utan samstämmiga godtagbara risknivåer. I en studie som publiceras som en del av EuroPrevall projektet har man tittat närmare på hur man ska kunna fastställa dessa risknivåer.

Man diskuterar hur olika berörda parter (allergiska konsumenter, vårdpersonal, myndigheter och livsmedelsindustrin) ser på acceptabla risker. Den gemensamma nämnaren bland dessa är osäkerhet om födoämnesallergi, dess konsekvenser och hur man hanterar dem.

Läs mer

Reference: Madsen et al. 2010. (Article in press) Regulatory Toxicology and Pharmacology