Allerginätverkets nästa möte – 21 oktober 2010 i Göteborg

Välkomna till ett intressant och fullmatat program i Göteborg – Torsdagen den 21 oktober – då vi som vanligt träffas på Stadsmuseét, agenda och mer information här.

Anmäl er till anne-li@allergikompetens.se  så snart som möjligt och ange ev. specialkost.

Vi kommer att få höra:

  • Lina Hagvall, avd. för dermatologi Sahlgrenska akademin, tala om kontaktallergi
  • Ulla Fäger ger oss senaste informationen om arbetet i samverkansprojektet som syftar till att tydliggöra allergen- och ”kan innehålla spår av…”- märkning.  Hon ger oss också en rapport från Fresenius-Akademins möte kring Födoämnesallergi
  • Lars Belin, Sveriges första yrkesallergolog med mer än 50 års erfarenhet, berättar.
  • Anders Larsson, Forskningschef på Allergon talar om allergena råmaterial – utvecklingen inom allergidiagnostik och immunoterapi