Nätverksmötet 6 nov 2014


NU!!! måste vi få globala gränsvärden och riktlinjer för ”spår av…”-märkning! 

Det var alla överens om då dagen avslutades.

Gbg 6 nov 2014

Fyra mycket intressanta föredrag fick vi lyssna till då allerginätverket hade sista mötet för året, i Göteborg. 

Åhörarkopior finns på medlemssidorna och protokoll kommer snart att finnas där.

 —————————— 

Nätverksmöte Torsdag 6 nov 2014 i Göteborg

Agenda

anmälan via länk i epost-inbjudan 

Malin Barman och Karin Jonsson som är doktorander vid Livsmedelsvetenskap på Chalmers kommer att tala om Bondgårdsflorastudien – om kostintag hos gravida och ammande mammor med fokus på fettrika livsmedel i relation till allergiutveckling hos små barn. Samt om livsmedelsintroduktion av olika livsmedelsgrupper hos spädbarn i relation till komplexiteten av bakteriefloran i tarmen och allergiutveckling.

Åsa Torinsson Naulau, arbetar som docent vid medicinsk och klinisk genetik på Göteborgs Universitet hon kommer att tala under rubriken ”Mata dina gener rätt” – om glutenintolerans och dess biologiska mekanismer. 

Ann-Louise Ingvarson , Kvalitetschef, IKEA Food Services AB       Allergener ur ett globalt perspektiv – om komplexiteten i att göra ”rätt” på en global livsmedelsmarknad, med diversifierade krav och tolkningar men utan gemensamma riktlinjer.

———————————-