Nätverksmöte 12 juni 2014 Lund

 —————————–

30 nätverkare samlades den 12 juni på Grand Hotel  i Lund

CIMG1234Till vänster ser vi Nicolas Brodszki, barnallergolog och barn-immunolog på Lunds Universitetssjukhus.  Nicholas började med att ge oss en bakgrund till sin lite gåtfulla titel: Matallergi A.D. 2014: Framtiden = Förflutna? och delgav oss sedan på ett mycket trevligt sätt mycket intressant information när det gäller matallergi, vad ser vi för utveckling den närmaste framtiden, och kan det vara så att en del av de nyheter vi finner så spännande idag faktiskt har prövats tidigare under historiens gång?

Därefter talade Staffan Olsson, GS1 under rubriken Bättre livsmedelsinformation – bra för kunder och affärer. Staffan har 25 års erfarenhet av att standardisera och strukturera informationsutbyte mellan företag inom olika branscher. 

Ulla Fäger, SLV gav oss en kort lägesrapport om informationsförordningen och Anne-Li Karlsson, Allergikompetens avslutade med att presenter en strategi och checklista som utvecklats för god hantering vid konsumentreaktioner. Checklistan används då man som konsumentkontakt eller liknande blir uppringd eller kontaktad av en kund som upplevt att han/hon haft en reaktion, och man ska försöka bena ut vad som varit orsaken. 

CIMG1238Under pauserna passade alla på att nätverka livligt, vilket vi ser på bilden till vänster

 
 

———————————-

Mötet den 6 mars på Myntkabinettet samlade 30 deltagare och vi fick bl.a. lyssna till Mirja Vetander som övade sin disputationsföreläsning på oss, mycket intressant.