Ytterligare ett steg mot tydligare livsmedelsinformation för konsumenter

bl.a.

–        Spår av allergener bör anges

–        Tillgång till information om allergener även i oförpackade livsmedel

 

Den 16 juni togs ytterligare ett steg mot tydligare märkning genom att Europaparlamentet röstade för den föreslagna texten till förordning om livsmedelsinformation för konsumenter. Det första förslaget lades fram redan den 30 januari 2008, men även om detta inte är den slutliga förordningen ger förslaget en vink om de viktigaste förändringarna som livsmedelsproducenter kan förvänta sig i form av märkning.

Mer och bättre information på livsmedelsförpackningar är tänkt att göra det möjligt för de europeiska konsumenterna att göra hälsosamma val. Vidare och kanske ännu viktigare är detta en ”förordning” som bör bidra till en mer enhetlig tillämpning av märkning av livsmedel i hela Europeiska unionen.

Förordningen kommer att vara direkt tillämplig i alla medlemsstater i EU, den träder ikraft direkt, det kommer inte att krävas införlivande i nationell lagstiftning.

Läs mer