Välkommen

 

Ett stöd för dig som arbetar med allergifrågor

inom livsmedelsbranschen 

Tex när du ska:
  • Bedöma en råvara
  • Bedöma en leverantör
  • Bedöma allergenanalyser och analysresultat
  • Utbilda er personal
 
Utbildningar, Nätverk och Rådgivning med fokus på allergi och allergener i livsmedel
Tjänsterna riktar sig till personer som arbetar inom livsmedelsproduktion, livsmedelskontroll, storkök, restaurang, handel, skolor m.fl.

Facebook-sidan når du här i högerkolumnen. Där kan du hitta intressant information om födoämnesallergi och allergener i livsmedel.

———————— 

 Logo-stora-ntverket-med-r

Nästa möte i Födoämnesallerginätverket, Torsdag 16 mars 2017 

————————

Allergenntverk fr Livsmedelsindustrin

  ”Lilla Nätverket” nästa möte i Stockholm 17 nov 2016

 

 

 

———————— 

Kontakt

DSC 0045
Anne-Li Karlsson tel. 0706 356823 eller

epost.

 

Allergikompetens och allerginätverken

Allergikompetens och Nätverken

 
Resurser för dig som har ansvar för produktsäkerhet gällande allergener inom livsmedelsbranschen
     
Födoämnesallerginätverket (Stora nätverket)   Håller dig kontinuerligt välinformerad om den senaste forskningen, regler, lagar och praxis läs mer
Allergikompetens   Konsultation, utredningar och utbildningar
Allergennätverk för Indstrin (Lilla nätverket)   Arbetsplatsträffar med diskussioner och erfarenhetsutbyte läs mer

 

Aktuellt

Nästa möte i Födoämnesallerginätverket, Torsdag 16 mars 2017

”Lilla Nätverket” – nästa möte på Milko 17-18 maj 2017


Logo-stora-ntverket-med-r

Allergenntverk fr Livsmedelsindustrin

AK logo03s


DSC 0045

Kontakt: Anne-Li Karlsson
Tel: 0706-35 68 23
Email: anne-li@allergikompetens.se

 

 

 

 

Om företaget

 

Jag, Anne-Li Karlsson på AllergiKompetens har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Jag koordinerar två nätverk inom området – ”Födoämnesallerginätverket tillsammans med Bo Ekstrand, Bioconsult AB sedan 1999  samt – ”Allergennätverket för industrin” i egen regi sedan 2005. Jag erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag. Jag fungerar också som expert inom nätverket Kvalitet OnLine. 

Jag är kemist/molekylärbiolog och startade mitt företag Allergikompetens 2005.Jag har tidigare arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på Wallenberglaboratoriet, GU. Och tidigare på Molkylärbiologiska institutionen GU med genanalyser och före och under studietiden med läkemedelskontroll på Astra i Södertälje.

Med mina kunskaper och utbildningserfarenheter hjälper jag företag att bygga upp just den kompetens som behövs för att kunna utveckla och erbjuda säkra livsmedel ur ett allergiperspektiv. Mina erfarenheter från forskning inom allergiområdet m.fl. gör också att jag har möjlighet att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri.

Risker med allergener ska beaktas i varje led i hela livsmedelskedjan, från primär- till slutproducent. Förståelsen hos varje medarbetare, för dessa risker och för eventuella konsekvenser för den allergiske konsumenten vid oavsiktlig konsumtion, är därför helt nödvändig. Viktigt är också förståelse för konsekvenser inom den egna verksamheten tex vid en återkallelse.

Företag behöver bygga upp och kontinuerligt underhålla sin kompetens inom allergiområdet och utbildning av personal är grunden för detta arbete.

Jag hoppas att du vill anlita mig, AllergiKompetens som en del i ert allergenarbete. 

 

Här kan du läsa mer om mig